"Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; обаче, Бог е верен, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го издържите."

1 Коринтяни 10:13
Стих на деня
14 Август 2020

Християнство и изкуство

 

20.02.2012

01 Веселиил и Елиав

Първите художници в Библията
 Сподели
Преди около 4000 години Бог призовава двама художници. Задачата им е да изработят Скинията на събранието и Кивота.