"Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; обаче, Бог е верен, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го издържите."

1 Коринтяни 10:13
Стих на деня
14 Август 2020

Християнство и изкуство

 

10.03.2012

19 Християнство и изкуство - Ботичели

Най-яркият и поетичен художник на Италия.
 Сподели
Ще проследите как от ранните си творби, в които Сандро Ботичели изразява поетическите си представи за природата, художникът достига духовна зрялост в късното си творчество.