"Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; обаче, Бог е верен, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го издържите."

1 Коринтяни 10:13
Стих на деня
14 Август 2020

Християнство и изкуство

 

23.02.2012

04 Храмът Света София

Едно от чудесата на света
 Сподели
Как едно от чудесата на света, Църквата "Света София" в Константинопол, става повод Русия да приеме християнството?