"Ще казвам за Господа: Той е прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на Когото уповавам"

Псалм 91:2
Стих на деня
25 Февруари 2020

Репортажи

 

26.04.2013

Петър Гюзелев

In Memoriam
 Сподели
„Живеех с идеята за човек, който има правилни разбирания по отношение на света, хората, доброто и злото, но срещайки се с Бога чрез Неговото Слово – Библията, видях за колко много неща съм мислил погрешно... Мечтая си за едно чудесно християнско общество, което да бъде фактор в България. Мечтая си децата ни да не се стремят към наркотици и порнография, а да обърнат погледа си към Исус Христос. Мечтая за едно духовно израстване и изграждане“.Петър Гюзелев, 2004 г. Предаване "Християнството"