"Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; обаче, Бог е верен, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го издържите."

1 Коринтяни 10:13
Стих на деня
14 Август 2020

Християнство и изкуство

 

23.03.2012

32 Рогир ван дер Вейден

Човекът, търсещ Бога - най-важното откритие на художника
 Сподели
През първата половина на XV век темата ,,Страшният съд” е изключително популярна. Рогир ван дер Вейден разработва темата в полиптих от 9 елемента. Последната му гениална творба „Разпятие” е дар за братството на манастира в Шоит.