"Но който устои докрай, той ще бъде спасен."

Матей 24:13
Стих на деня
10 Април 2020