"Защото зная, че е жив Изкупителят ми и че в последното време ще застане на земята;"

Йов 19:25
Стих на деня
08 Март 2021

Гости

 

Няма резултати от вашето търсене. Опитайте с друга буква.