"Но който устои докрай, той ще бъде спасен."

Матей 24:13
Стих на деня
10 Април 2020

Гости

 

Даниел Розен
Данилия Кръстева
проф. Дечко Свиленов
Джаки Комфорти
07.04.2013 г.
Джойс Майер
адв. Диана Радославова
богослов Димитър Лучев
18.12.2013 г.
17.12.2013 г.
16.12.2013 г.